Hà Nội rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Xã hội | 06:22 Thứ Tư ngày 03/01/2018
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 8993/QĐ-UBND, duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

UBND thành phố giao, Sở Tư pháp rà soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp cấp huyện, cấp xã và lĩnh vực hành chính tư pháp (cấp thành phố). Sở Xây dựng rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở (trừ thủ tục hành chính cấp phép xây dựng). Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lĩnh vực đầu tư xây dựng và lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Sở Công Thương rà soát các thủ tục hành chính cấp phép; cấp phép điều kiện hoạt động kinh doanh. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai. Thời gian thực hiện từ tháng 1 đến ngày 20-9-2018.

Căn cứ kế hoạch, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan tập trung tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch, đồng thời, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính gửi Văn phòng UBND thành phố xem xét, đánh giá chất lượng rà soát... Dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành và trình Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31-10-2018.


 
Phong Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo