Quốc hội giám sát tối cao về phòng cháy, chữa cháy và quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Xã hội | 07:06 Thứ Bảy ngày 30/06/2018
(HNM) - Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó Quốc hội đã quyết định giám sát tối cao về các vấn đề phòng cháy, chữa cháy và quản lý, sử dụng đất tại đô thị. Đây là những vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, Báo Hànộimới xin trích đăng những nội dung quan trọng.

Tại Nghị quyết số 61/2018/QH14, Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, Quốc hội giám sát tối cao nội dung trên từ tháng 7-2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi cả nước. Nội dung giám sát tập trung vào tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất tại đô thị. Ngoài ra rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan... Đồng thời tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị.

Đoàn giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4-2019; báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ bảy.

Trong khi đó, tại Nghị quyết số 62/2018/QH14, Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn từ tháng 7-2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi cả nước. Nội dung giám sát tập trung vào tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; rà soát các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan... Đồng thời tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc...

Đoàn giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8-2019; báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ tám.

Ngoài 2 nghị quyết nêu trên, Quốc hội khóa XIV cũng ban hành các nghị quyết: Nghị quyết số 58/2018/QH14 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 59/2018/ QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.
Chí Đạo
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo