HĐND huyện Phúc Thọ tăng cường giám sát chuyên đề

Tin quận, huyện | 07:57 Thứ Ba ngày 01/05/2018
(HNM) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ ở một số xã.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cũng tổ chức giám sát chuyên đề về: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, sản xuất rượu thủ công, sản xuất giò, chả; giám sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, nâng cao giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng hoa, cây cảnh ở một số xã.

Từ nay đến hết quý II-2018, HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tiếp nhận đơn, thư của người dân chuyển cơ quan chức năng giải quyết; tiếp tục giám sát chuyên đề.
Việt Tuấn
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo