Gỡ khó trong giải phóng mặt bằng ở Ba Vì

Tin quận, huyện | 08:18 Thứ Bảy ngày 30/06/2018
(HNM) - Bất cập về quản lý, sử dụng đất đai và chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ba Vì bị chậm tiến độ. Để khắc phục tình trạng này, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ngoài nỗ lực của địa phương, huyện Ba Vì cần sự hỗ trợ quyết liệt của các sở, ngành liên quan.

Để tạo nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển, TP Hà Nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho huyện Ba Vì xây dựng hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Các dự án hoàn thành đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập của nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn huyện Ba Vì…

Hiện nay, thành phố tiếp tục đầu tư cho huyện Ba Vì triển khai 12 dự án quy mô lớn: Dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích; di chuyển các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn; xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng và Nghĩa trang Yên Kỳ…

Thực hiện 12 dự án này, huyện Ba Vì phải giải phóng mặt bằng hơn 695ha đất, liên quan đến 9.756 tổ chức, cá nhân, hộ dân…
 

Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, đoạn qua huyện Ba Vì.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, nâng cao hiệu quả nguồn vốn thành phố đầu tư, huyện Ba Vì xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, với phương châm công khai, dân chủ, bảo đảm người dân được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất, trên cơ sở đúng chính sách, pháp luật…

Trên cơ sở đó, huyện Ba Vì đề ra các giải pháp: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách, bảo đảm việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này…

Nhờ vậy, nhiều dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp đã được đẩy nhanh tiến độ. Đơn cử, dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích có tổng diện tích phải thu hồi 285,5ha, liên quan quyền lợi của 7.050 tổ chức, hộ gia đình thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn. Dự án xây dựng, mở rộng Nghĩa trang Yên Kỳ có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng 203,8ha, liên quan 706 tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn 2 xã: Phú Sơn và Thái Hòa…

Hiện nay, tại dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích, huyện Ba Vì đã bàn giao cho chủ đầu tư 230,04ha đất thuộc địa bàn các xã: Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt và một phần các xã: Cẩm Lĩnh, Thụy An, Vật Lại, Tiên Phong, Cam Thượng, thị trấn Tây Đằng. Diện tích 55,46 ha đất còn lại, huyện Ba Vì đang tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân, phấn đấu chậm nhất trong nửa đầu tháng 7, sẽ bàn giao toàn bộ diện tích đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án…

Đánh giá về công tác giải phóng mặt bằng thời gian vừa qua, huyện Ba Vì cho rằng một số dự án vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Theo ông Kiều Văn Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì, nguyên nhân chủ yếu là khó khăn trong xác định loại đất, nguồn gốc sử dụng đất, giá trị còn lại của các công trình xây dựng trên đất…

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, huyện Ba Vì đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành quy định về chế độ, chính sách tự lo tái định cư bằng tiền làm cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các chủ đầu tư bố trí đủ kinh phí để chi trả kịp thời cho nhân dân...
Kim Văn
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo