Phú Xuyên hướng tới đô thị hóa

Tin quận, huyện | 06:45 Chủ Nhật ngày 29/07/2018
(HNM) - Khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên được Chính phủ phê duyệt phát triển theo hướng khu công nghiệp, khu đô thị… Do vậy, những năm qua, cùng với tiến trình đô thị hóa của TP Hà Nội, huyện Phú Xuyên triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Từ đây, công tác quy hoạch được coi trọng, tập trung xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch ngành đến năm 2030.

Mô hình trồng măng tây ở huyện Phú Xuyên.

Coi trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch

Là một trong 5 đô thị vệ tinh của TP Hà Nội được Chính phủ phê duyệt, Đô thị vệ tinh Phú Xuyên cửa ngõ phía Nam Hà Nội được định hướng phát triển thành trung tâm phát triển hỗn hợp, nhằm giảm sức ép phát triển trong đô thị trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế,

xã hội, đô thị hóa vùng ngoại thành. Trên cơ sở được quy hoạch trong chiến lược phát triển của Thủ đô Hà Nội, huyện luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới của huyện thực hiện từ năm 2012, gắn với đô thị hóa nhưng quá trình thực hiện chưa phù hợp với quy hoạch. Nhất là lĩnh vực chuyển đổi kinh tế, xây dựng hạ tầng, đấu giá đất chưa bảo đảm quy mô, diện tích. Do vậy, công tác điều chỉnh quy hoạch được huyện đặc biệt quan tâm và đã có 26/26 xã điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 2 thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh và Khu xử lý chất thải rắn Châu Can. Hiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn đang xin ý

kiến cơ quan chuyên môn. Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 1,2,3) tỷ lệ 1/2000 dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư quy hoạch chi tiết 2 bên đường Đỗ Xá - Quan Sơn và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 2 cụm công nghiệp Phú Túc, Đại Thắng. Đang lập hồ sơ quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phú Yên.

Hướng tới sản xuất công nghệ cao

Để phát huy tiềm năng của huyện nằm cửa ngõ Thủ đô với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, huyện xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và quy hoạch từng chuyên ngành. Trên cơ sở quy hoạch được xây dựng, huyện thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm từng giai đoạn. Cũng từ các chương trình này, huyện lên kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược lâu dài để Phú Xuyên phát triển bền vững.

Nhờ đề cao công tác quy hoạch, hạ tầng giao thông khung được coi trọng nên các tuyến giao thông khung đều được đấu nối với các tuyến giao thông quốc gia, TP Hà Nội để đẩy mạnh thu hút đầu tư, kích thích phát triển các khu đất nằm trong khu vực đô thị. Cùng với coi trọng công tác quy hoạch, huyện còn quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông khung. Xác định rõ hạ tầng giao thông là tiền đề xây dựng nông thôn mới nên huyện tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn, trong đó giao thông trong khu dân cư được đưa lên hàng đầu. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường giao thông khung được hình thành và đây cũng chính là tiền đề huyện hướng tới sản xuất công nghệ cao. Điển hình, xã Hồng Thái, sau 6 năm quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến nay đã được điều chỉnh quy hoạch chung bảo đảm tính liên kết vùng, thể hiện tính đồng bộ phát triển hệ thống dân cư nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng gắn với phát triển sản xuất. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn, bảo vệ môi trường, phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong vùng và đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Nhờ coi trọng quy hoạch nên phát triển nông nghiệp của Hồng Thái trên cơ sở xác định thế mạnh và sản phẩm chủ lực, bảo đảm liên kết vùng, hình thành sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững. Do vậy, đến nay Hồng Thái đã có 3ha trồng cây măng tây cho thu nhập 600-700 triệu đồng/ha. Kế hoạch đến năm 2020 xã nhân rộng hơn 100ha.

Nhờ coi trọng quy hoạch, xác định rõ giao thông có vai trò to lớn hướng tới đô thị hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nên những năm qua huyện Phú Xuyên tập trung đầu tư hạ tầng giao thông. Đây chính là tiền đề quan trọng để Phú Xuyên thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi kinh tế theo hướng hàng hóa, có giá trị cao góp phần đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa của Thủ đô.
Hạnh Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo