Quận Hà Đông: Phát huy lợi thế, đạt những thành tựu toàn diện

Tin quận, huyện | 06:09 Thứ Tư ngày 01/08/2018
(HNM) - 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Hà Đông đã phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng lợi thế, vượt qua thách thức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội. Đến nay, quận đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, củng cố an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những thành tựu nổi bật

Trước khi điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, quận Hà Đông là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tây (cũ), các cơ chế, chính sách có sự khác nhau, nên sau khi hợp nhất, thời gian đầu, quận đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ với hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ. Song với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận đã phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12.
 

Quận Hà Đông trên đường phát triển. Ảnh: Bá Hoạt

Ngoài tuyên truyền, hướng dẫn tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, quận Hà Đông đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác lớn của các cấp ủy. Trong đó, Quận ủy đã nhanh chóng tổ chức sắp xếp bộ máy và quản lý hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng chính sách cho phù hợp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay, kinh tế của quận tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp phát triển toàn diện. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 2.000 tỷ đồng, thì đến năm 2017 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, ước năm 2018 đạt 22.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 25,14%/năm. Doanh thu thương mại - du lịch - dịch vụ có mức tăng trưởng khá, năm 2008 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt hơn 54.000 tỷ đồng; ước năm 2018 đạt 62.830 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tăng 33,02%). Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2008-2017 liên tục đạt và vượt dự toán, tăng bình quân 7,4%/năm. Từ năm 2008 đến hết năm 2017, Hà Đông đã thu hút 156 dự án, với tổng vốn đầu tư 56.499 tỷ đồng, quy mô diện tích 629,53ha. Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, quận đã xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã nông nghiệp sang dịch vụ tổng hợp nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai được tăng cường, đã tập trung chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Công tác văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống trong gia đình, họ tộc, hương ước cộng đồng được kế thừa, phát triển. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, an sinh xã hội được bảo đảm.

7 giải pháp cho phát triển toàn diện, bền vững

Với mục tiêu xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị có tốc độ phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, quận Hà Đông đã đưa ra 7 giải pháp cho mục tiêu trong 10 năm tới. Trong đó, quận sẽ tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt 6 chương trình, đề án của Quận ủy khóa XX; chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu của năm 2018.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận và các phường, quận sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính có hành vi sách nhiễu trong giải quyết công việc. Cùng với đó, quận sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố, các chủ đầu tư hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch điều chỉnh công viên vui chơi giải trí Hà Đông, quy hoạch các dự án...

Tiếp tục phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, quận Hà Đông sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho những nét đặc trưng tiêu biểu của văn hóa người Hà Nội thấm sâu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, Hà Đông sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.
Việt Tuấn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo