Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Chọn đúng người, trao đúng việc

    (HNM) - Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật, trong đó có việc thống nhất thông qua Nghị quyết số 26-NQ/TƯ. 

Đối thoại chủ nhật
  • Phải luôn chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

    (HNM) - Những năm qua, thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Điều này đòi hỏi các ngành, các cấp chính quyền và nhân dân không được chủ quan, phải luôn chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Liên kết hữu ích