Tài chính

  • Chuyển tiền tự động theo lịch cùng VietinBank Chuyển tiền tự động theo lịch cùng VietinBank

    VietinBank triển khai dịch vụ Chuyển tiền theo lịch, giúp khách hàng chủ động trong quản lý tài chính cá nhân. Các khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền cần chuyển theo định kỳ như thanh toán học phí cho con, chuyển tiền cho người thân hằng tháng… sẽ được chuyển tự động theo lịch nhất định. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh