Hồ sơ

  • Markus Wolf - Nhà tình báo huyền thoại Markus Wolf - Nhà tình báo huyền thoại

    (HNMO) - Hơn 30 năm giữ cương vị lãnh đạo cơ quan tình báo Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Đức, Markus Wolf đã thể hiện nghệ thuật tình báo một cách tuyệt vời.

  • John Reed và “Mười ngày rung chuyển thế giới” John Reed và “Mười ngày rung chuyển thế giới”

     (HNMO) - Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Đây là một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX và có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình tiếp theo của lịch sử thế giới.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Liên kết hữu ích