Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

Nhà đất | 06:49 Thứ Hai ngày 13/08/2018
(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19-6-2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP Hồ Chí Minh.


Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của TP Hồ Chí Minh năm 2010 là 118.052ha, đến năm 2020 giảm xuống 88.005ha; đất phi nông nghiệp tăng từ 90.868ha (năm 2010) lên 118.890ha (năm 2020); đất đô thị tăng từ 53.841ha (năm 2010) lên 62.704ha (năm 2020). Đất chưa sử dụng năm 2010 là 635ha, đến năm 2020 giảm xuống còn 309ha…

Để thực hiện điều chỉnh quy hoạch này, TP Hồ Chí Minh đã đề ra 5 nhóm giải pháp chính như: Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp có tính đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu; nhóm giải pháp bảo vệ quỹ đất nông nghiệp; nhóm giải pháp tổ chức thực hiện cho từng mục tiêu cụ thể, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh thành phố.
Lê Nguyễn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo