Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất nhiều sở

Chính trị | 06:24 Thứ Tư ngày 29/03/2017
(HNM) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 15 điều, trong đó Chương II có nội dung “Tổ chức các sở thuộc UBND cấp tỉnh” thu hút nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, dự thảo đề xuất hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Kế hoạch - Tài chính. Cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được thành lập thêm 1 phòng để quản lý riêng về công sản và thành lập 1 chi cục thay cho 1 phòng chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

Dự thảo cũng đề xuất hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông - Vận tải (và Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) thành Sở Hạ tầng và Phát triển đô thị...

Bộ Nội vụ sẽ lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 16-4.
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo