Đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Xây dựng Đảng | 07:22 Thứ Ba ngày 08/08/2017
(HNM) - Với quyết tâm đổi mới, đưa việc đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên ngày càng đi vào thực chất, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng “Quy định thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”. Đây được xem là một bước đổi mới của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với quận Cầu Giấy ngày 13-4-2017. Ảnh: Bá Hoạt

Thể hiện tinh thần tiến công

Ngày 25-9-2014, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTƯ về “Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm”. Hướng dẫn 27-HD/BTCTƯ nêu yêu cầu “Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương”. Tuy nhiên, đến nay, trên cả nước mới có 4 đảng bộ cấp tỉnh (gồm Cần Thơ, Nghệ An, Phú Thọ, Tiền Giang) ban hành quy định hoặc hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, các quy định, hướng dẫn này chủ yếu dựa vào Hướng dẫn 27-HD/BTCTƯ của Ban Tổ chức Trung ương với nội dung và tiêu chí đánh giá còn mang tính định tính, không có biểu điểm mang tính định lượng, nên kết quả đánh giá còn chung chung.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Đảng bộ Hà Nội hiện có 59 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc và 57 đảng bộ cấp trên cơ sở. Việc chưa có hệ thống đánh giá, phân loại thường xuyên đã phần nào ảnh hưởng đến phong trào thi đua, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên các đảng bộ cấp trên cơ sở; xa hơn là ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Với quyết tâm đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã giao cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội “Thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”. Theo Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thạch, đây là đề án thể hiện tinh thần tiến công, rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Trở thành nguồn động lực

Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành dự thảo quy định tạm thời và biểu điểm đánh giá chất lượng của 5 loại hình tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, việc chấm điểm từng đảng bộ sẽ căn cứ chủ yếu vào kết quả đánh giá thi đua hằng năm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan trung ương đối với những đảng bộ có cơ quan chuyên môn thuộc ngành dọc. Nội dung đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở dự kiến sẽ thực hiện theo thang điểm 100. Trong đó, 90 điểm là đánh giá về kết quả thực hiện 4 nhiệm vụ chính: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn đoàn kết nội bộ; lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 10 điểm còn lại dùng để đánh giá cho các đảng bộ hoàn thành xuất sắc được khen thưởng mức cao (Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương, thành phố hoặc tương đương).

Ngoài khung 100 điểm nói trên, Ban Tổ chức Thành ủy còn đề xuất có 10 điểm thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc nổi bật và 20 điểm trừ đối với các đơn vị có sai phạm. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã dự thảo 5 biểu điểm đánh giá chất lượng các đảng bộ cấp trên cơ sở tương ứng với 5 loại hình đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố hiện nay. Đó là biểu điểm đánh giá chất lượng các đảng bộ quận, huyện, thị xã; đảng bộ lực lượng vũ trang; đảng bộ cơ quan; đảng bộ doanh nghiệp. Căn cứ vào tổng điểm, các đảng bộ sẽ được phân ra 4 loại: Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và đảng bộ yếu kém. Việc đánh giá, phân loại thực hiện mỗi năm một lần, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hằng năm của đảng bộ và được thực hiện sau khi đã hoàn thành công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức 2 cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo cấp ủy của các đảng bộ cấp trên cơ sở; lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố. Dự thảo quy định và biểu điểm đánh giá cũng đã được Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cho ý kiến. Hầu hết ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao và chờ đợi việc thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở theo hướng chấm điểm. Nhiều ý kiến thể hiện sự quyết liệt khi cho rằng, cần có quy định về “điểm liệt” để đánh giá những đảng bộ để xảy ra mất đoàn kết nội bộ hoặc đảng bộ có nhiều tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện dự thảo quy định tạm thời và biểu điểm đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở, phấn đấu để Thành ủy Hà Nội ban hành trong năm 2017. Tinh thần chung là quy định phải bảo đảm tính khả thi, thực sự trở thành nguồn động lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo