Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào

Đối ngoại | 20:09 Thứ Năm ngày 26/10/2017

(HNMO) - Chiều 26-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Chanthaboun Rattanavong, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Chanthaboun Rattanavong điểm qua một số thông tin về việc đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức để hoạt động đạt hiệu quả cao hơn, nhất là kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, mà trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí Chanthaboun Rattanavong, nhờ có việc trao đổi kinh nghiệm thường xuyên giữa Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua, bước đầu Lào đã đạt được một số thành tựu trong quá trình cải cách công tác phê bình, góp ý, xây dựng Đảng các cấp. Đồng chí Chanthaboun Rattanavong mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi với Hà Nội về việc tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội Đảng tại địa phương, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hy vọng trong thời gian tới, Hà Nội sẽ mở rộng hợp tác với các tỉnh gặp khó khăn của Lào như Luang Prabang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã giới thiệu những nét cơ bản về Đảng bộ thành phố hiện nay, đồng thời cho biết, là một Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trực thuộc Trung ương, Thành ủy Hà Nội luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công, thành phố đã triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết thông qua việc tổ chức các lớp học; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố bằng 8 chương trình công tác trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng… Ngoài ra, Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong cả nước về lấy phiếu tín nhiệm đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý... Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thành phố đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực.
 


Về kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ưu tiên của thành phố là phát triển kinh tế, thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển du lịch; thực hiện chương trình nông thôn mới, tạo công ăn việc làm cho người nghèo... Nhờ những chính sách toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo tại Hà Nội chỉ còn 1,7%. Về công tác đảm bảo an ninh chính trị xã hội, Thành ủy Hà Nội luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành...

Về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, thời gian qua, Hà Nội đã duy trì mối quan hệ hữu nghị toàn diện với Viêng Chăn và tỉnh Luang Prabang. Nhiều hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương giữa hai Đảng, hai Nhà nước về phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn.
Quỳnh Dương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo