Tập trung giải quyết việc thiếu trường, lớp học

Giáo dục | 07:29 Thứ Năm ngày 02/11/2017
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục Hà Nội. Chỉ thị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục rà soát, bổ sung, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; tham mưu với thành phố bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại từng địa phương, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2017-2018 là xây dựng phương án, giải pháp công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và giải quyết việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm; quan tâm việc sửa chữa, nâng cấp trường học, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp; kiểm soát và ngăn chặn tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường; phát triển và hoàn thiện mô hình phòng tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông.

Chỉ thị yêu cầu ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng theo chuẩn quốc tế...

 
Thống Nhất
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo