Khảo sát việc thực hiện các quy định về sử dụng các khoản thu khác khối giáo dục phổ thông công lập

Giáo dục | 14:11 Thứ Ba ngày 07/11/2017
(HNMO)- Ngày 7-11, Ban Văn hoá-Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã mở đầu đợt khảo sát việc thực hiện các quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm 2013 đến nay và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.


Làm việc với UBND quận Cầu Giấy về lĩnh vực này, Đoàn khảo sát ghi nhận, thời gian qua quận đã quan tâm đến công tác giáo dục, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quy mô, hiện đại các trường học. Cơ bản các trường công lập đều thực hiện thu, chi theo hướng dẫn của trung ương, thành phố và quận, không vượt quá mức trần cho phép. Đặc biệt, đối với các khoản thu khác đều có biên bản thoả thuận với Hội cha mẹ học sinh theo định hướng của cấp trên và Thường trực HĐND quận đều có giám sát, khảo sát hoạt động thu, chi này hàng năm.

Về các dự án xây dựng bằng nguồn ngoài ngân sách thành phố, Đoàn khảo sát cũng ghi nhận trên địa bàn quận có 24 dự án xã hội hoá. Đến nay, đã có 20 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 dự án đang tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, Đoàn khảo sát cho rằng, dù chưa phải là chậm tiến độ theo quy định, song quận Cầu Giấy cần thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư tuân thủ các quy định, bố trí đủ nguồn lực, thúc đẩy hoàn thành dự án đúng tiến độ để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí đất đai. Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối báo cáo về tiến độ dự án, tham mưu cho thành phố kiên quyết thu hồi nếu các dự án giao đất sau 24 tháng không triển khai, hoặc triển khai chậm.
Việt Tuấn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo