Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Xã hội | 06:21 Thứ Tư ngày 13/11/2013
(HNM) - Ngày 12-11, Bộ trưởng Bộ Công an (CA) đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế quy định, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ CA gồm: Bộ trưởng Bộ CA; Chánh Văn phòng Bộ CA - Người phát ngôn.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ CA có thể ủy quyền cho Thứ trưởng hoặc Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phát ngôn. Việc ủy quyền phát ngôn chỉ áp dụng trong từng vụ việc, vấn đề cụ thể, có thời hạn nhất định. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Quy chế của Bộ CA cũng quy định, CBCS trong lực lượng CAND được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và của ngành CA, nhưng không được nhân danh đơn vị và nhân danh Bộ CA; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công tác, tài liệu mật và công việc nội bộ của ngành CA, thông tin sai sự thật và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp...
 
Tư Đô
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo