Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Xã hội | 06:46 Thứ Hai ngày 07/12/2015
(HNM) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông khai thác thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Lãnh đạo ngành, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Quy chế cũng quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của BHXH Việt Nam, của BHXH các tỉnh, thành phố có quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh BHXH Việt Nam hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác.

 
Hoàng Cường
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo