Quận Hà Đông: Khen thưởng 707 tập thể trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Tin quận, huyện | 16:04 Thứ Năm ngày 28/12/2017
(HNMO) - Chiều 28-12, quận Hà Đông tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến; người tốt việc tốt” năm 2017, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Phong trào thi đua yêu nước quận Hà Đông năm 2017 có chuyển biến tích cực, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần vào thành tích chung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận. Kết quả, toàn quận có 40 tập thể, cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 707 tập thể, 7.094 cá nhân được UBND quận khen thưởng.

Năm 2018, quận Hà Đông tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị; phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018. Trong đó, mỗi phong trào thi đua, quận sẽ chỉ đạo các đơn vị, cơ sở xây dựng tiêu chí cụ thể; kết thúc đợt thi đua có kiểm tra, đánh giá, bình xét, khen thưởng. Qua đó kịp thời động viên, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Việt Tuấn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo