Huyện Phúc Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ Đảng

Tin quận, huyện | 06:57 Thứ Tư ngày 24/01/2018
(HNM) - Đây là một trong những nhiệm vụ được xác định tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Huyện ủy Phúc Thọ diễn ra ngày 23-1.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng huyện Phúc Thọ đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, tập trung dân chủ, kỷ cương, đặc biệt là bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới trong xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm sát thực, ngắn gọn, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm...

Năm 2018, Huyện ủy Phúc Thọ xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các yếu kém, tồn tại của năm 2017; các tổ chức Đảng tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; xây dựng huyện nông thôn mới... Huyện ủy khẳng định, toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo